ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE Maj 2017

In Schedule by satadmin

V svetu, ki se nenehno spreminja in ga bolj kot kdajkoli poganja digitalna inovacija, verjamemo, da ne sme biti inovativna samo naša storitev  – ampak vsi naši postopki, ker se …

ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE May 2017

In Schedule by satadmin

In a world that changes constantly, and is driven more than ever by digital innovation, we believe that not only should our service be innovative – but all our processes …

ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE Januari 2017

In Schedule by satadmin

Förra veckan läste vi en artikel i en känd tysk affärstidskrift om hur unga kunder under 35 är beredda att förändra sina produkt- eller varumärkespreferenser baserat på socialt medvetet entreprenörsskap, …