ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE Maj 2017

In Schedule by satadmin

I en ständigt föränderlig värld, som mer än någonsin styrs av digitala innovationer, är det vår övertygelse att vår service inte bara ska vara innovativ utan att alla våra företagsprocesser också ständigt ska granskas och förbättras. Först då kan vi förbli snabba och flexibla!

Ett av våra kärnvärden som företag är ständig förbättring. Det är inbyggt i vår företagskultur att ständigt granska och förbättra våra processer samt att leverera enastående serviceprestanda, processtabilitet och kundservice. Detta sker alltid i förening med de faktiska kraven som kommer från dig, vår kära kund, eftersom vi tror att din framgång är vår framgång.

Som en del av ett nytt initiativ inför vi enkla men kraftfulla verktyg som kommer att minska arbetsbelastningen för oss och våra kunder samt göra det möjligt för oss att bli bättre, snabbare och mer konsekventa i vårt sätt att ta oss an kundservice. Ett av verktygen är LEAN management, som handlar om att ”göra rätt på första försöket” och avlägsna onödigt ”slöseri” i våra processer. Det här får oss att arbeta smartare – men med samma högkvalitativa resultat.

Ett nytt exempel på våra förbättringar är vår nydesignade SAT Albatros Sea-Air Service Tidtabell. På grund av diverse förändringar i industrin, inklusive nya sjötransportallianser som erbjuder nya tjänster, blev det nödvändigt att se över de snabbaste förbindelserna på nytt. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig samma ultrasnabba service från alla avgångsorter och till och med erbjuda förbättrade transittider från Kambodja och Bangladesh.

Var smart och kom till oss: Skär ner på ledtiderna, spara pengar och minska utsläppen av CO2 utan ansträngning – med SAT Albatros Sea-Air

 

Som vanligt finner du ovan nedladdningsknapparna för att erhålla SAT ALBATROS tidtabeller för sjö-/lufttransporter till Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika för Maj 2017.