ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE Květen 2018

In Schedule by satadmin

V neustále se měnícím světě, který je více než kdy dříve poháněn digitální inovací, máme za to, že by naše služby měly být nejen inovativní, ale také, že by naše procesy jako společnosti měly být stále přezkoumávány a vylepšovány. Jen tak můžeme zůstat flexibilní a agilní!

Jednou z klíčových hodnot naší společnosti je neustálé zlepšování. V kultuře naší společnosti je zakotveno, že chceme stále přezkoumávat a vylepšovat své procesy a dodávat vynikající provozní výkon, komplexní procesy a zákaznické služby. V těchto bodech vždy postupujeme v souladu s požadavky vás, našich vážených zákazníků, protože věříme, že váš úspěch je i náš úspěch.

Součástí nové iniciativy je zavedení jednoduchých, ale účinných nástrojů, které pomohou snížit pracovní zátěž nám i našim zákazníkům a umožní nám být v našem přístupu ke službám zákazníkům lepší, rychlejší a konzistentnější. Jedním z našich nástrojů je management LEAN, který se soustředí na to, abychom věci udělali správně napoprvé a eliminovali v našich procesech zbytečný „odpad“. To nám umožňuje fungovat chytřeji, ale se stejně vysokou kvalitou.

Jedním z velmi čerstvých příkladů zlepšení je náš nově navržený časový harmonogram služby SAT Albatros Sea-Air. Kvůli různým změnám v našem oboru, včetně nových aliancí zabývajících se nákladní přepravou po oceánu, které nabízejí nové služby, bylo nutné vyhodnocení nejrychlejších spojení. S hrdostí poskytujeme tytéž ultrarychlé služby ze všech míst původu a dokonce vylepšené tranzitní časy z Kambodži a Bangladéše.

Buďte chytří a připojte se k nám: s SAT Albatros Sea-Air zkraťte čas, ušetřete peníze a snižte emise CO2 bez vynaloženého úsilí

 

 

Jako obvykle výše naleznete tlačítka ke stažení našich jízdních řádů SAT ALBATROS Sea-Air do Evropy, Afriky a Severní i Jižní Ameriky na měsíc b květen 2017.