ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE Mars 2017

In Schedule by satadmin

Visste du att SAT Albatros Sea-Air sparar i genomsnitt 1 kg CO2 varje sekund?

1kg : 1s

Faktum är att enbart under 2016 kunde vi minska koldioxidutsläppen med kolossala 16,000,000 kg. Genom att dra maximal nytta av gröna lösningar för tidskänslig last kan vi hjälpa kunder uppnå sina hållbarhetsmål. När allt kommer omkring, vem vill inte ha en grön leverantör?
Transporter står för närvarande för omkring 14 % av världens koldioxidutsläpp. Den senaste forskningen från ITF (International Transport Forum) rörande beräknad ekonomisk tillväxt i transportsektorn indikerar att de skulle kunna bidra till upp till 50 % år 2050.
2017 har det blivit betydligt mer än bara moderiktigt att vara miljövänlig. Med SAT Albatros Sea-Air är det enkelt att uppnå avsevärda och mätbara mål för CO2-minskningen åt våra kunder.
Om du vill lära dig mer om hur våra marknadsledande lösningar kan hjälpa dig med din leveranskedja kan du ta kontakt med en lokal expert här.

Som vanligt finner du ovan nedladdningsknapparna för att erhålla SAT ALBATROS tidtabeller för sjö-/lufttransporter till Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika för Mars 2017.