ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE April 2017

In Schedule by satadmin

Det nya året för med sig nya utmaningar för den europeiska detaljhandelssektorn. En kraftigare konkurrens bland handlare i kombination med instabila växlingskurser, mindre försäljning i butiker och en övergång till ”köp nu, bär nu”-trender förstärks av mycket snabbare handelsbehov som måste uppfyllas både i Europa och på andra sidan havet.
I år upplever vi förändringar i EU:s ekonomiska zon, lägre förtroende till marknaden och osäkerhet inför framtiden. Men för varje utmaning lyser alltid en ny möjlighet upp horisonten!
Mer än någonsin tidigare fokuserar vi på miljön och på den inverkan storskalig industri har på vår planet. Detta drivs på att konsumenternas oro, empiriska studier och Parisöverenskommelsens globala påverkan vars omfång och syfte, att hålla uppvärmningen rejält under 2°C, ratificerats av ungefär 130 länder av totalt 197.
Med våren kommer chansen att börja om på nytt och få en nystart. För att hantera utmaningarna på marknaden krävs tillförlitlig rörlighet i försörjningskedjan, samarbete med pålitliga leverantörer och fraktlösningar som möjliggör en snabb reaktion på trendsvängningar, snabbare genomförande av försörjningskedjan, bättre lagerkontroll, ‘Just in Time’-modelering och ökad tillväxt kombinerad med mätbara åtgärder mot klimatförändringen.
Våra SAT Albatros Sea-Air-tjänster är den perfekta lösningen på alla era utmaningar på det här området i år. Vi väntar på ert samtal.

Som vanligt finner du ovan nedladdningsknapparna för att erhålla SAT ALBATROS tidtabeller för sjö-/lufttransporter till Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika för April 2017.