ALBATROS SEA-AIR SCHEDULE December 2016

In Schedule by Oliver Bursch

Den här månaden skulle vi vilja framhålla SAT:s särskilda möjligheter för hängande gods (“GOH”) och hur vi kan tillföra ett värde för kunder inom modesektorn.

Vi fick förtroendet att ta hand om en specialtransport för en av Europas största textilåterförsäljare med följande tre huvudegenskaper:
 
Snäv tidsram:
Deadlinen var väldigt känslig på grund av den efterföljande distributionen till återförsäljare. SAT klarade till och med av att leverera till kundernas lagerlokaler en dag före utsatt tid. Kundens krav på sortering uppfylldes till fullo. 
 
Stort antal artiklar:
Lasten bestod av 16,584 enskilda kavajer och kostymer av hög kvalitet. Alla packade i fyra 40 fots containrar för sjötransport till Dubai, för att varsamt lastas om i 16 AKE LD3-containrar i Dubai för flygtransport till Europa.
 
Tids- och pengabesparing:
Vår värdefulla kund sparade uppskattningsvis 40 % tidsmässigt i jämförelse med reguljär sjötransport – och stora kostnader i jämförelse med direkt flygtransport. Dessutom sparade kunden fantastiska 28.626 kilogram koldioxid i jämförelse med direkt flygtransport.
 
Du kan lita på SAT Albatros, naturligtvis även när det gäller känsligt gods som hängande konfekrion. Kontakta oss för din nästa transport och börja spara pengar, tid och koldioxidutsläpp på ett enkelt sätt.

Som vanligt finner du ovan nedladdningsknapparna för att erhålla SAT ALBATROS tidtabeller för sjö-/lufttransporter till Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika för December 2016.